Fabtech Systems

Fabtech Systems

חברת קצה ״בוטיק״ למוצרי אורטוטיקה פרוסטטיקה.
מתמחה בפיתוח ויצור של קומפוננטים מחומרים מורכבים בדחיסה גבוהה.
פיתוחים אלו מאפשרים הטמעה במוצרי אורטופדיה המיועדים לספורט ושימוש תחת עומס.
אחד ממוצרי החברה אשר זיכו אותה בהכרה בינלאומית הוא ״עלה ליבה מסיבי פחם וגרפית״.
מוצר זה מאפשר החזרת אנרגיה ע״ אגרה תחת עומס ושחרור ביעלות אנרגטית אופטימלית.
״עלה אנרגטי״ זה ניתן להזמנה ע"פ תפקודו של הפציינט ובכך מאפשר התאמה של מוצר ״קצה״ למשתמש בעל תפקוד גבוהה.

PDE
סד הליכה דינמי בעל ליבת אגירת אנרגיה – סד מתחת לברך עשוי חומרים מורכבים מתקדמים עם מרכיב ליבה קשיח האוגר...
webthenet עיצוב ובניית אתרים
דילוג לתוכן