Theratogs

Theratogs

בוורלי קיוזק, פיזיוטרפיסטית חוקרת מובילה וקובעת דיעה, פיתחה בד טכנולוגי מיוחד, גמיש למחצה הבנוי ממספר שכבות. הבד נבחר לצורך התיפקוד אותו עליו למלא. התראטוגס ״משמש כידיים של מטפל״ ומאפשר למשקם לתמוך, לחקות תנועה ולהוריד תנועה על פי הנדרש בהתאם לדגמי התנועה הפתולוגיים של פגיעות נורולוגיות.
הטראטוגס מולבש כחליפה על המטופל ועל ידי מתיחה ממוקדת מייצר תנועה אשר ״מלמדת״ את המערכת הנורולוגית דפוס תנועה נורמלית. בורלי הצליחה להחדיר את התראטוגס בהיקף בינלאומי וקיבלה הכרה על עבודתה במספר אירגונים לשיקום בעלי שם בינלאומי.

"טראטוגס" הינה מערכת ביגוד ורצועות, עשויה חומר אורתופדי נושם מיוחד, ללא לאטקס, שמטרתה הינה לספק גירוי תחושתי כדי לשפר תפקוד...
webthenet עיצוב ובניית אתרים
דילוג לתוכן